Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Ajdovščina (PANG 791)

1965-2010; 4.3 tm (43 škatel); prevzemni seznam

1965: Krajevna skupnost Ajdovščina

samoupravni akti 1980-1987/ skupščine in zbori občanov 1979-1984, seje sveta 1970-1986, seje odborov, komitejev, delegacij in drugih organov 1982-1986/ poravnalni svet 1973-1988/ potrošniški svet 1978-1987/ register prebivalstva/ volilni imeniki za plebiscit 1990/ asfaltiranje območja Polžev mlin 1984/ ljudska obramba in civilna zaščita/ anketni vprašalniki 1987/ dopisi in ostali spisi 1965-1989

Dostopnost