Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Čepovan (PANG 768)

1955-1990; 0.4 tm (4š); prevzemni seznam

1955: Krajevni odbor Čepovan; 1965: Krajevna skupnost Čepovan

statut 1968/ seje krajevnega odbora in sveta, zbori volilcev 1955-1990, seje komisije za socialna vprašanja 1963-1973, seje komisije za komunalna vprašanja 1988, seja delegacije KS Čepovan in KS Lokovec za skupščine SIS 1974, razni sestanki in posveti 1956-1984/ seznam občanov od 16.leta starosti dalje/ volitve 1969, 1974, 1978/ referendumi 1972, 1974, 1987/ programi dela za leta1965-1975, perspektivni 7-letni načrt dela 1965/ finančni načrti za leta 1965-1986/ finančna poročila in poročila o delu za leta1965-1989/ seznam prispevkov za asfaltiranje ceste Grgar – Čepovan 1972/ poškodovane stavbe ob potresu 1976/ pokopališče 1956-1973?/ partizanski spomenik 1971-1973/ zdravstvena postaja 1978/ vodovod 1979/ telefonsko omrežje 1986/ finančne evidence 1961-1974/ dopisi in ostali spisi 1956-1990/ delovodnika 1965-1987

Dostopnost