Skoči na vsebino

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti občine Ajdovščina (PANG 737)

1964-1990; 4.6 tm (46š 1k); prevzemni seznam

1974: Občinska zdravstvena skupnost Ajdovščina; 1989: ukinitev

(1977)1979: Občinska skupnost  socialnega varstva Ajdovščina; 1989: ukinitev

1974: Občinska skupnost socialnega skrbstva  Ajdovščina; 1989: ukinitev

1968: Skupnost (sklad) otroškega varstva pri Temeljni izobraževalni skupnosti Ajdovščina; 1974: Občinska skupnost otroškega varstva Ajdovščina; 1989: ukinitev;

1967: Temeljna izobraževalna skupnost Ajdovščina; 1974: Občinska izobraževalna skupnost Ajdovščina; 1989: ukinitev

1971: Temeljna kulturna skupnost Ajdovščina; 1975: Občinska kulturna skupnost Ajdovščina; 1989: ukinitev

1974: Občinska telesnokulturna skupnost Ajdovščina; 1989: ukinitev

1982: Občinska raziskovalna skupnost Ajdovščina; 1989: ukinitev

1975?:  Skupna strokovna služba samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti občine Ajdovščina; 1990: ukinitev

Občinska zdravstvena skupnost Ajdovščina: skupščine 1982-1989/ izvršni odbor 1979-1986, koordinacijski odbor 1986-1989/ zaključni računi 1981-1986

Občinska skupnost socialnega varstva Ajdovščina: skupščine 1977-1989/ izvršni odbor 1977-1982/ komisija za splošne in administrativne zadeve 1982-1989/ komisija za usklajevanje programov socialnega varstva 1987

Občinska skupnost socialnega skrbstva Ajdovščina: skupščine 1977-1989/ izvršni odbor 1977-1982, koordinacijski odbor 1982-1989/ svet za varstvo odraslih in družine 1977-1980/ pripravljalni odbor za izgradnjo doma starejših občanov in delavnic za delo pod posebnimi pogoji 1977-1982/ zaključni računi 1976-1989

Občinska skupnost otroškega varstva Ajdovščina: skupščine 1974-1989/ izvršni odbor 1974-1982, koordinacijski odbor 1982-1989/ komisija za denarne pomoči 1979/ zaključni računi 1968-1989

Občinska izobraževalna skupnost Ajdovščina: skupščine 1967-1989/ izvršni odbor 1967-1982, koordinacijski odbor 1982-1989/ kadrovska komisija 1970-1977/ komisija za stanovanjsko izgradnjo 1970-1981/ odbori 1964-1975/ zaključni računi 1976-1989

Občinska kulturna skupnost Ajdovščina: skupščine 1972-1989/ izvršni odbor 1971-1982, koordinacijski odbor 1982-1989/ odbor za plansko-finančne zadeve 1988-1989/ komisija za kulturne prireditve pri odboru za proslavo 35.obletnice prve slovenske vlade 1979-1980/ adaptacije in financiranje kulturnih domov 1977-1981/ Večeri z muzami – programski listi koncertov in razstav 1980-1982/ zapisi in časopisni članki o kulturnih dogodkih v Ajdovščini/ zaključni računi 1976-1989/ fotografije

Občinska telesnokulturna skupnost Ajdovščina: skupščine 1975-1989/ izvršni odbor 1975-1982, koordinacijski odbor 1982-1989/ odbori in komisije 1975-1989/ zaključni računi 1974-1989

Občinska raziskovalna skupnost Ajdovščina: skupščine 1982-1989/ koordinacijski odbor 1982-1989/ raziskovalne naloge 1982-1989/ zaključni računi 1983-1989

Skupna strokovna služba samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti občine Ajdovščina: registracija samoupravnih interesnih skupnosti 1986/ zbori delavcev 1975-1990/  koordinacijski odbor samoupravnih interesnih skupnosti 1979-1990 / statistična poročila 1982-1989/ seznami organov samoupravnih interesnih skupnosti 1982-1989

Dostopnost