Skoči na vsebino

Samoupravne interesne skupnosti gospodarskih dejavnosti občine Tolmin (PANG 728)

1963-1991; 7.0 tm (59 škatel, 9 kartotečnih kazal, 1 mapa); prevzemni seznam

Samoupravna stanovanjska skupnost občine Tolmin: ustanovitev in registracija/ skupščine 1978-1989/ izvršni odbor 1974-1982/ koordinacijski odbor 1986-1989/ odbor za planiranje, splošne finančne in administrativne zadeve, odbor za gospodarjenje z družbenimi stanovanji 1982-1986/ zaključni računi 1974-1982

Komunalno-cestna skupnost občine Tolmin: ustanovitev in registracija/ skupščine 1977-1989/ izvršni odbor 1977-1982/ koordinacijski odbor 1983-1989/ zaključni računi 1978-1984

Cestna skupnost občine Tolmin: skupščine 1982-1987

Kmetijsko-zemljiška skupnost občine Tolmin: ustanovitev in registracija/ skupščine, izvršni odbor in komisije 1974-1982/ zaključni računi 1976-1984

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo tolminskega gozdno-gospodarskega območja: skupščina 1976/ smernice za pripravo srednjeročnega plana 1981-1985

Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požari občine Tolmin: ustanovitev in registracija

Strokovna služba samoupravnih interesnih skupnosti gospodarskih dejavnosti občine Tolmin: zaključni računi 1978-1982

 

Zapisniki sej koordinacijskega odbora Cestne skupnosti občine Tolmin in Komunalno-cestne skupnosti Tolmin (s prilogami) 1983-1988

 

Dostopnost