Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Most na Soči (PANG 721)

1967-1986; 0.2 tm (2š); prevzemni seznam

1965: Krajevna skupnost Most na Soči

statut 1967,1981/ seje sveta, delegacije in zborov krajanov 1967-1977/ volitve 1974-1986/ pripravljalni odbor za organizacijo turistično-zabavne prireditve “Noč na jezeru” 1975, 1978/ poročila o delu 1975,1978/ statistika 1971-1979/ finančna poročila 1968-1977/ smernice za srednjeročni plan 1981-1985/ krajevni samoprispevek 1974-1986/ anketa o socialni politiki v KS 1975/ spisi 1967-1980/ delovodniki 1968-1979

Dostopnost