Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Rut – Grant (PANG 714)

1953-1985; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1954: Krajevni odbor Rut – Grant; 1965: Krajevna skupnost Rut – Grant

zbori volilcev, seje krajevnega odbora, sveta in odbora za elektrarno, različni posveti/ krajevna elektrarna in elektrifikacija naselij Rut in Grant 1958-1969/ potres in sanacija večnamenske stavbe Rut št. 29 1976-1979/ asfaltiranje ceste Koritnica-Rut 1975-1980/ statistika 1974-1985/ dopisi in ostali spisi 1953?-1979

Dostopnost