Skoči na vsebino

Gospodarska zadruga Vrtojba (PANG 651)

1920-1933; 0.0 tm (1k); arhivski popis

1920: Gospodarska zadruga Vrtojba; 1929: začetek stečajnega postopka; 1933: stečajni postopek še ni končan

sejni zapisniki načelstva, nadzorstva, občnega zbora 1920-1933, likvidacijskega odbora 1929-1933

slovenščina, italijanščina

Dostopnost