Skoči na vsebino

Območna samoupravna interesna skupnost za PTT promet Nova Gorica (PANG 644)

1976-1989; 0.7 tm (7š 1m); prevzemni seznam

1976: Območna samoupravna interesna skupnost za PTT promet Nova Gorica; 1989: ukinitev

samoupravni akti, programi, poročila in analize/ skupščina, seje izvršnega odbora, konference delegatov uporabnikov, predsedstva komisije za samoupravni sistem in družbenoekonomske odnose, odbora za samoupravni nadzor 1976-1989

Dostopnost