Skoči na vsebino

Počitniška skupnost Soča Nova Gorica (PANG 532)

1959-1992; 0.6 tm (6š); prevzemni seznam

1960: Počitniška skupnost Soča Nova Gorica; 1976: Samoupravna počitniška skupnost Soča Nova Gorica; 1990: Počitniško društvo Soča Nova Gorica

registracija 1960-1985, ustanovitev društva 1990/ statuti in pravilniki/ seje 1959-1987/ statistična poročila 1969-1991/ finančna poročila in zaključni računi 1961-1990/ sheme razporeditve stavb v počitniškem naselju v Novigradu/ popisi inventarja v počitniškem domu v Novigradu 1960-1961, knjige gostov v domu 1983-1991/ tehnična dokumentacija o komunalnih ureditvah in adaptacijah stavb 1960-1988/ spisi 1960-1992/ zapisniki sej in spisi počitniške skupnosti Pineta – Novigrad 1964-1992

Dostopnost