Skoči na vsebino

Kmetijska zadruga Tolmin (PANG 501)

1958-1992; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Kmetijska zadruga Zatolmin 1953-1957: zapisniki, poročila, finančna dokumentacija, spisi/ Kmetijska zadruga Tolmin 1962-1973:statusne zadeve, zapisniki/ ustanovitev Kmetijske zadruge Kobarid 1958-1961/ Kmetijsko gozdarska zadruga Tolmin 1992: ustanovitveni spisi, pristopne izjave, razno/ pogodba o ustanovitvi pašne skupnosti Starijski vrh 1986/ cenilni elaborat kmetijskih zemljišč v lasti Kraš – Kooperacija Tolmin 1992/ Planina Kuhinja: glavni projekt in instalacije/ kupoprodajne pogodbe za nepremičnine 1967-1973

Dostopnost