Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Mlekarska zadruga Zatolmin (PANG 417)

1921-1925; 0.0 tm (1m); arhivski popis

potrdila 1921/ zemljiškoknjižni izpisek 1921/ dopis 1925

slovenščina, italijanščina