Skoči na vsebino

Mehanična zadruga Dobrovo (PANG 311)

1948-1961; 0.8 tm (8š 1k); arhivski popis

1948: Mehanična zadruga kovinske stroke Dobrovo; 1961: pripojitev h Komunalnemu podjetju Dobrovo

zapisniki organov upravljanja/ tarifni pravilniki/ statistična poročila/ zaključni računi/ spisi/ matična knjiga

Dostopnost