Skoči na vsebino

Nova stavbena zadruga Šempeter, Šempeter pri Gorici (PANG 310)

1921-1927; 1.2 m (12š 4k); arhivski popis

1921: Nova stavbena zadruga Šempeter

ustanovitveni spisi 1921/ pravila 1921/ zapisniki sej občnega zbora, načelstva, nadzorstva 1921-1923/ seznami 1921-1923/ ceniki 1921-1922/ računi 1921-1924/ menice, kreditna pisma 1922-1924/ pooblastila za obnovo hiš 1920-1925/ spisi/ načrti/ finančne knjige

slovenščina, italijanščina

Dostopnost