Skoči na vsebino

Zadruga solkanskih mizarjev, Solkan (PANG 309)

1920-1980; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1921: Produktivna zadruga solkanskih mizarjev; 1924: ukinitev; po 2. svetovni vojni: ZMO-Združenje mizarskih obrtnikov Solkan, Obrtna nabavno prodajna zadruga mizarjev Solkan, ZMO Solkan – Zadruga mizarskih obrtnikov Solkan …

pristopnice 1921/ vabila na seje 1922/ pogodbe 1922-1923/ opomini 1922-1923/ računi/ dopisi odvetnikov 1924/ potrdila 1924/ skice, načrti pohištva / prospekti, katalogi pohištva tujih proizvajalcev/ kartoteka, seznami članov 1949-1973/ registracija 1948-1973/ poročila o prodaji pohištva, poslovna poročila 1949-1972/ zapisniki organov zadruge 1948-1980/ gradnja razstavnega prostora 1954-1959/ razno 1950-1978

slovenščina, italijanščina

Dostopnost