Skoči na vsebino

Trgovinska in gostinska zbornica Gorica, Nova Gorica (PANG 294)

1952-1955; 1.1 tm (11š); arhivski popis

1952: Trgovinska in gostinska zbornica Gorica; 1955: razdružitev v Trgovinsko zbornico Gorica in Gostinsko zbornico Gorica

statut 1952/ zapisniki upravnega odbora, skupščine 1952-1955/ bilance 1952-1955/ zapisniki odbora za šolo učencev v trgovini v Brežicah 1952-1956/ zapisniki odbora za finančna vprašanja 1955/ odločbe o ustanovitvi gostinskih obratov 1952-1955/ register trgovskih potnikov, trgovin in gostinskih obratov / spisi

Dostopnost