Skoči na vsebino

Gostinska zbornica Tolmin (PANG 293)

1949-1955; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1951: Združenje državnih gostinskih podjetij za okraj Tolmin; 1952: Okrajna gostinska zbornica Tolmin; 1955: pripojitev h Gostinski zbornici Gorica

statusne zadeve, statut, pravilniki 1951-1955/ zapisniki skupščine, upravnega in nadzornega odbora 1950-1955/ pristopne izjave 1952-1955/ pravila združenja in podjetij 1951-1955/ seznami gostov, gostinskih podjetij, kadra v gostinstvu 1951, 1953/ bilance gostinskih podjetij in gostišč 1951-1955/ kategorizacija gostinskih obratov 1952/ spisi 1951-1955/ razno

Dostopnost