Skoči na vsebino

Gostinska zbornica Gorica, Nova Gorica (PANG 292)

1952-1962; 4,5 tm (45š 1k), arhivski popis

1955: Gostinska zbornica Gorica; 1962: združitev z drugimi zbornicami v Gospodarsko zbornico Gorica

statuti, poslovniki, tarifni in drugi pravilniki zbornice in gostinskih podjetij 1956-1962/ zapisniki in poročila občnih zborov 1956-1962/ zapisniki upravnega odbora, nadzornega odbora, predsedstva in ostalih organov zbornice 1956-1962/ pristopne izjave 1955-1962/ odločbe o ustanovitvi gostinskih obratov 1955-1962/ bilance, zaključni računi ipd. zbornice in gostinskih podjetij 1955-1962/ podatki o zaposlenih v gostinstvu/ razna poročila, analize, obračuni 1956-1961/ statistična poročila gostinstva 1957-1962/ izobraževanje gostinskih delavcev 1956-1962/ investicije v gostinstvu – projekti, programi 1959-1960/ izbrani spisi

Dostopnost