Skoči na vsebino

Trgovinska zbornica Tolmin (PANG 291)

1952-1956; 0.1 tm (1š 1k); arhivski popis

1952: Trgovinska zbornica Tolmin; 1955: ekspozitura Trgovinske zbornice Gorica

statut 1952/ poslovnik 1952/ pravila gostinskih obratov 1954-1955/ zapisniki sej občnega zbora, upravnega odbora, nadzornega odbora 1952-1956/ bilanca 1952, 1955/ spisi 1952, 1955/ delovodnik 1955

Dostopnost