Skoči na vsebino

Trgovinska zbornica Gorica, Nova Gorica (PANG 290)

1955-1962; 3.5 tm (35š); arhivski popis

1955: Trgovinska zbornica Gorica; 1962: združitev z drugimi zbornicami v Gospodarsko zbornico Gorica

zapisniki upravnega odbora 1956-1962, predsedstva 1957-1960, nadzornega odbora 1957-1962, občnega zbora 1961-1962, poročila za občne zbore/ zaključni računi trgovinske zbornice 1956-1961/ zaključni računi trgovskih podjetij 1958-1960/ učne pogodbe 1953-1962/ kartoteka obrtnikov, pristopne izjave, knjige članstva/ poročila, plani, analize, posvetovanja 1955-1962

Dostopnost