Skoči na vsebino

Obrtna zbornica Gorica, Nova Gorica (PANG 287)

1940-1962; 8.2 tm (81š 5k); brez pripomočka 

1950: Obrtna zbornica Gorica; 1955: pripojitev Obrtne zbornice Tolmin (1952 se ji je priključila Obrtna zbornica Idrija); 1961: Obrtno komunalna zbornica Gorica, 1962: združitev z drugimi zbornicami v Gospodarsko zbornico Gorica

zapisniki in gradivo občnih zborov 1950-1961, pododborov 1956-1961/ kartoteka obrtnikov, seznami obrtnikov 1951-1960/ podatki o vajencih 1953-1960/ zapisniki mojstrskih in pomočniških izpitov/ zaključni računi zbornice in obrtnih podjetij 1956-1961/ tarifni pravilniki podjetij/ matične knjige;

Obrtna zbornica Idrija 1950-1952: zapisniki skupščine 1950-1951/ zapisniki upravnega in nadzornega odbora 1950-1952/ zaključni račun 1950/ spisi;

Obrtna zbornica Tolmin 1948-1955: seznami gostišč 1940, 1948/ revizijski zapisniki 1952/ poročila 1953/ pravila obrtnih podjetij, sklepi o vpisu v zadružni register

Dostopnost