Skoči na vsebino

Okrajna kmetijsko-gozdarska zbornica Gorica, Nova Gorica (PANG 286)

1959-1965; 0.9 tm (9 škatel); arhivski popis

1960: Okrajna kmetijsko gozdarska zbornica Gorica; 1962: združitev z drugimi zbornicami v Gospodarsko zbornico Gorica

splošno o organizaciji 1959-1962/ zapisniki organov upravljanja 1961-1962/ zapisniki odborov 1961-1962/ plani, programi, analize 1959-1962/ zaključni računi zbornice in kmetijskih zadrug 1961-1962/ investicije 1960-1962/ kmetijske zadruge 1961-1962/ izobraževanje v kmetijstvu 1961-1962/ gozdarstvo 1961-1962/ lesarstvo 1962/ razni zapisniki, poročila 1961-1962/ Kmetijski sklad Okrajnega ljudskega odbora Gorica 1962/ Kmetijski zavod Nova Gorica 1961-1962/ Agromotor 1961-1965/ spisi 1961-1962

Dostopnost