Skoči na vsebino

Gospodarska zbornica Gorica, Nova Gorica (PANG 285)

(predspisi 1953-1954) 1962-1967; 0.9 tm (9 škatel); arhivski popis

1962: Gospodarska zbornica Gorica (združene Okrajna kmetijsko-gospodarska zbornica Gorica, Okrajna trgovinska zbornica Gorica, Okrajna obrtno komunalna zbornica Gorica in Okrajna gostinska zbornica Gorica); 1965: posle prevzame Gospodarska zbornica SR Slovenije

splošno o organizaciji 1962/ investicije 1962/ izvoz-uvoz, maloobmejni promet 1960-1963/ zapisniki upravnega odbora, predsedstva, sekcij, svetov 1962/ finančni načrt, zaključni račun 1962/ vajenci 1953-1962/ odločbe, obračuni 1962-1964/ spisi 1962

Dostopnost