Skoči na vsebino

Krajevna skupnost Grgar (PANG 284)

1961-1989; 2.2 tm (22š); prevzemni seznam

Krajevni odbor Grgar; 1964: Krajevna skupnost Grgar

statut/ planski dokumenti/ seje 1961-1987/ seznam volilnih upravičencev 1969, volitve 1974, 1978/ vodovod, kanalizacija in asfaltiranje krajevnih cest/ krajevni samoprispevek/ posojilo za ceste/ pokopališče/ zaščitene kmetije/ potres/ krajevni praznik/ popisi inventarja/ zaključni računi in finančne evidence 1977-1986/ spisi 1961-1981

Dostopnost