Skoči na vsebino

Okrajna zadružna zveza Tolmin (PANG 282)

1947-1955; 1.0 tm (9š 4k); arhivski popis

1947: Okrajna poslovna zveza kmetijsko prodajno nabavnih zadrug Tolmin; 1952: Okrajna zadružna zveza Tolmin; 1955: združitev z Okrajno zadružno zvezo Gorica

zapisniki občnega zbora 1947-1955, upravnega odbora 1947-1955, nadzornega odbora 1952-1955/ članska knjiga, pristopne izjave članic/ zapisniki organov upravljanja Sklada za mehanizacijo in investicijsko graditev zadružnega kmetijstva Tolmin, Živinorejske zadruge Tolmin, Zadružnega trgovskega podjetja Planika Tolmin, Zadružnega gradbenega podjetja “Edinost” Tolmin, Zadružnega trgovskega podjetja Klavnica Tolmin, Zadružnega trgovskega podjetja Kooperativa Idrija, kmetijskih zadrug Borjana, Breginj, Podbrdo/ zaključni računi kmečkih delovnih zadrug 1953-1954/ investicije 1952-1953/ tarifni pravilniki zadružnih podjetij 1952

Dostopnost