Skoči na vsebino

Okrajna zadružna zveza Gorica (PANG 280)

1947-1961; 8.1 tm (77š 12k); arhivski popis

1947: Okrajna poslovna zveza nabavno prodajnih zadrug; 1952: Okrajna zadružna zveza Gorica; 1961: ukinitev

registracija 1947-1961/ premoženjsko pravne zadeve 1949-1961/ zapisniki občnega zbora 1947-1961, upravnega odbora 1947-1961, predsedstva 1956-1961, nadzornega odbora 1952-1960, pospeševalnih odborov 1955-1958/ pravila, statut, pravilniki 1948-1961/ gospodarski programi in finančni plani 1956-1961/ registracije kmetijskih zadrug 1948-1961/ poročila o revizijah kmetijskih zadrug 1952-1960/ načrti za gradnjo zadružnih domov 1948-1954/ investicijski programi, elaborati 1956-1960/ gradbene zadeve 1957-1958/ zaključni računi zveze, njenih obratov in kmetijskih zadrug 1951-1960/ reorganizacije in likvidacije kmečkih delovnih zadrug/ matične knjige, članska knjiga

Dostopnost