Skoči na vsebino

Gospodarska poslovna zveza Tolmin (PANG 279)

1957-1960; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1956: Gospodarska poslovna zveza Tolmin; 1960: priključitev h Gospodarski poslovni zvezi Gorica

pravila/ investicijski elaborat za nabavo kmetijske mehanizacije 1958/ prošnja za posojilo za izgradnjo tovarne mlečnega sladkorja v Tolminu 1957

Dostopnost