Skoči na vsebino

Gospodarska poslovna zveza Gorica (PANG 278)

1956-1960; 3.4 m (33š 6k); brez pripomočka

1956: Gospodarska poslovna zveza Gorica; 1960: ukinitev

zapisniki občnega zbora 1956-1960, upravnega odbora 1956-1960, raznih posvetovanj s kmetijskimi zadrugami in obrati zveze, organov upravljanja obratov zveze, raznih odborov/ matična knjiga/ investicije/ gospodarski programi kmetijskih zadrug/ zaključni računi zveze in njenih obratov/ pravilniki/ pogodbe z obrati/ delovodniki 1958-1962

Dostopnost