Skoči na vsebino

Gospodarska poslovna zveza Dobrovo (PANG 277)

1959-1960; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1958: Gospodarska poslovna zveza Dobrovo; 1960: pripojitev h Gospodarski poslovni zvezi Gorica

poročila upravnega odbora 1959/ program 1960/ zaključni račun 1959/ bruto bilanca 1960/ spisi 1959-1960

Dostopnost