Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Žaga (PANG 240)

1943-1952; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Žaga; 1947: Krajevni ljudski odbor Žaga; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1948-1951/ statistika 1946-1952/ volitve 1946-1950/ notranje zadeve 1945-1951/ državljanske zadeve 1945-1952, rojstna in mrliška matična knjiga, vpisnik matične knjige rojstev in smrti 1947-1952/ premoženjskopravne zadeve 1946-1952/delo in delovni odnosi 1947-1951/ lokalna proizvodnja 1948-1951/ kmetijstvo 1947-1952/ gozdarstvo 1947-1952/ obrt 1948-1951/ gostinstvo in turizem 1950-1952/ trgovina in preskrba 1943-1952/ komunalne zadeve 1947-1952/ lokalni promet 1950-1951/ finance 1943-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1947-1951/ zdravstvo 1946-1951/ socialno skrbstvo 1945-1952/ javna varnost 1947-1952/ vojaške zadeve 1945-1950/ razno 1947-1949/ spisovne evidence 1948-1952

Dostopnost