Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Žabče (PANG 239)

1944-1952; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Žabče; 1947: Krajevni ljudski odbor Žabče; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje 1944-1951/ planiranje 1947-1951/ statistika 1947-1950/ volitve 1950-1951/ državljanske zadeve 1947-1951/ premoženjskopravne zadeve 1947-1950/ notranje zadeve 1947-1951/ delo in delovni odnosi 1948-1952/ lokalna proizvodnja 1948/ kmetijstvo 1947-1952/ gozdarstvo 1947-1952/ obrt 1948/ trgovina in preskrba 1947-1951/ komunalne zadeve 1947-1948/ lokalni promet 1950/ stanovanjske zadeve 1947-1948/ finance 1947-1951/ šolstvo, prosveta, kultura 1945-1952/ ljudsko zdravstvo 1947-1952/ socialno skrbstvo 1947-1951/ vojaške zadeve 1946-1952/ spisovne evidence 1947-1951

Dostopnost