Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Zatolmin (PANG 238)

1947-1952; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1947: Krajevni ljudski odbor Zatolmin; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1949-1952/ statistika 1947-1952/ volitve 1947-1952/ notranje zadeve 1951/državljanske zadeve 1948-1952/ premoženjskopravne zadeve 1949-1952/ kmetijstvo 1951-1952/ gozdarstvo 1951-1952/ obrt 1951-1952/ trgovina in preskrba 1950-1952/ lokalni promet 1952/ gradnja in obnova 1952/ finance 1948-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1951-1952/ zdravstvo 1951-1952/ socialno skrbstvo 1948-1952/ javna varnost 1951-1952/ vojaške zadeve 1951-1952/ razno 1948-1952/ spisovne evidence 1948, 1952

Dostopnost