Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Vrtovin (PANG 236)

1945-1952; 0.8 tm (8š 1k); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Vrtovin; 1947: Krajevni ljudski odbor Vrtovin; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ družinske pole 1946/ register prebivalstva/ popisi zemljiških posestev/ izkazi površin in zemljiški listi 1947/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ davčni evidenci 1947, 1951/ finančne evidence 1947-1952/ spisi 1946-1951/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost