Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Vrtojba (PANG 235)

1945-1952; 1.2 tm (12š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Vrtojba; 1947: Krajevni ljudski odbor Vrtojba; 1952: ukinitev

organizacij in poslovanje, zapisniki sej1946-1952/ planiranje 1947-1951/ statistika 1946-1950/ volitve 1946-1950/ državljanske zadeve 1946-1952/ premoženjskopravne zadeve 1946-1952/ notranje zadeve 1946-1952/ delo in delovni odnosi 1946-1952/ lokalna proizvodnja 1946-1950/ gozdarstvo 1946-1951/ obrt 1947-1951/ kmetijstvo 1946-1952/ gostinstvo in turizem 1947-1952/ trgovina in preskrba 1946-1952/ komunalne zadeve 1947-1952/ loklni promet 1957-1948/ gradbene zadeve 1946-1952/ stanovanjske zadeve 1946-1952/ socialno skrbstvo 1946-1951/ šolstvo, prosveta, kultura 1946-1952/ finance 1946-1952/ ljudsko zdravstvo 1946-1952/ javna varnost 1946-1951/ vojaške zadeve 1946-1952/ razno 1946-1952/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost