Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Vrsno (PANG 234)

1945-1952; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Vrsno; 1947: Krajevni ljudski odbor Vrsno; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1946-1951/ planiranje 1948-1950/ statistika 1945-1951/ volitve 1947-1949/ državljanske zadeve 1945-1950/ premoženjskopravne zadeve 1946-1951/ kmetijstvo 1948-1951/ gozdarstvo 1950-1952/ obrt 1948/ trgovina in preskrba 1946-1951/ komunalne zadeve 1948, 1951/ lokalni promet 1948/ gradnja in obnova 1950/ stanovanjske zadeve 1946-1947/ finance 1944-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1948/ zdravstvo 1948-1952/ socialno skrbstvo 1945-1952/ vojaške zadeve 1946-1951/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost