Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Vrhpolje (PANG 233)

1945-1952; 2.1 tm (21š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Vrhpolje; 1947: Krajevni ljudski odbor Vrhpolje; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1951/ volilni imenik/ državljanska knjiga/ evidenca vojnih obveznikov/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe/ zapisniki o popisu vina in žganja 1951/ davčne evidence/ finančne evidence 1945-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost