Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Vogrsko (PANG 230)

1944-1952; 0.9 tm (9 škatel); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Vogrsko; 1947: Krajevni ljudski odbor Vogrsko; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1944-1952/ evidenca službenih obiskov 1948-1951/popis živine/ evidence kmetijstva in obvezne oddaje, odkupni listi 1951/ davčne evidence 1944-1949/ finančne evidence 1944-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost