Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Volarje (PANG 229)

1945-1952; 0.6 tm (6š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Gabrje; 1947: Krajevni ljudski odbor Gabrje; 1948: Krajevni ljudski odbor Volarje; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1947-1952/ evidence kmetijstva in obvezne oddaje, evidence živinskih potnih listov 1949-1951/ davčne evidence/ finančne evidence 1949-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost