Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Višnjevik (PANG 228)

1946-1952; 1.0 tm (9š 2k); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Višnjevik; 1947: Krajevni ljudski odbor Višnjevik; 1952: ukinitev

rojstna in mrliška matična knjiga 1947-1952/ evidence kmetijstva in obvezne oddaje 1948-1952/ davčne evidence 1948-1951/ finančne evidence 1944-1952/ spisi 1947-1952/ spisovne evidence 1947-1951

Dostopnost