Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Vipolže (PANG 227)

1944-1952; 1.1 tm (11 škatel, 1 knjiga); arhivski popis po prvotni ureditvi

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Vipolže; 1947: Krajevni ljudski odbor Vipolže; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1944-1949/ rojstna matična knjiga 1947-1952/ evidence kmetijstva 1948-1949/ finančne evidence 1944-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost