Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Vipava (PANG 225)

1945-1952; 0.9 tm (9š 2k); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Vipava; 1947: Krajevni ljudski odbor Vipava; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1948-1051/ statistika 1945-1952/ volitve 1947-1950/ notranje zadeve 1945-1948/ državljanske zadeve 1945-1952, državljanska knjiga 1948-1949/ premoženjskopravne zadeve 1945-1952/ delo in delovni odnosi 1946-1951/ lokalna proizvodnja 1945-1951/ kmetijstvo 1945-1950/ gozdarstvo 1945-1950/ obrt 1945-1952/ gostinstvo in turizem 1947-1948/ trgovina in preskrba 1945-1951/ komunalne zadeve 1945-1951/ lokalni promet 1946-1951/ gradnja in obnova 1945-1951/ stanovanjske zadeve 1947-1952/ finance 1945-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1945-1951/ zdravstvo 1945-1951/ socialno skrbstvo 1945-1951/ javna varnost 1945/ vojaške zadeve 1945-1950/ razno 1945-1949/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost