Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Ustje (PANG 223)

1945-1952; 0.2 tm (2š 1k); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Ustje; 1947: Krajevni ljudski odbor Ustje; 1952: ukinitev

volilni imenik 1950-1952/ družinska stanja – kontrola živilskih nakaznic 1947/ gradbeni načrti za stanovanjska in gospodarska poslopja 1947-1951/ dopisi in ostali spisi 1945-1952/ blagajniška knjiga 1947-1952, kontrolniki kreditov 1949-1952/ davčna evidenca 1951/ spisovne evidence 1947-1951, poštna knjiga 1948-1949

Dostopnost