Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Trnovo, Trnovo ob Soči (PANG 222)

1944-1952; 0.8 tm (8š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Trnovo; 1947: Krajevni ljudski odbor Trnovo; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ statistika 1945-1949/ državljanske zadeve 1945-1951/ volitve 1945-1950/ premoženjskopravne zadeve 1945-1952/ notranje zadeve 1945-1951/ delo in delovni odnosi 1945-1951/ lokalna proizvodnja 1948-1950/ gozdarstvo 1945-1952/ obrt 1947-1951/ gostinstvo in turizem 1947-1951/ kmetijstvo 1945-1952/ trgovina in preskrba 1945-952/ komunalne zadeve 1945-1952/ lokalni promet 1945-1952/ gradnja in obnova 1945-1951/ stanovanjske zadeve 1945-1951/ šolstvo, prosveta, kultura 1945-1952/ finance 1945-1952/ ljudsko zdravstvo 1945-1952/ socialno skrbstvo 1945-1952/ javna varnost 1945-1952/ vojaške zadeve 1945-1952/ razno 1944-1952/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost