Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Trnovo (PANG 221)

1944-1952; 0.9 tm (9š 1k); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Trnovo; 1947: Krajevni ljudski odbor Trnovo; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1946-1951/ odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1946-1952

Dostopnost