Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Trenta (PANG 220)

1944-1952; 0.6 tm (6 škatel); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Trenta; 1947: Krajevni ljudski odbor Trenta; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1944-1952/ planiranje 1947-1949/ statistika 1947-1951/ volitve 1945-1951/ notranje zadeve 1945-1951/ državljanske zadeve 1944-1951, rojstna in mrliška matična knjiga 1948-1952/ premoženjskopravne zadeve 1945-1952/ delo in delovni odnosi 1945-1952/ kmetijstvo 1945-1952/ gozdarstvo 1945-1952/ obrt 1944-1950/ gostinstvo in turizem 1945-1952/ trgovina in preskrba 1944-1952/ finance 1944-1952/ komunalne zadeve 1945-1951/ lokalni promet 1945-1952/ gradnja in obnova 1945-1951/ stanovanjske zadeve 1945-1951/ šolstvo, prosveta in kultura 1944-1952/ zdravstvo 1945-1951/ socialno skrbstvo 1944-1952/ javna varnost 1945-1952/ vojaške zadeve 1944-1950/ razno 1944-1951/ spisovne evidence 1945-1952

Dostopnost