Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Temnica (PANG 219)

1945-1952; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Lipa – Temnica; 1947: Krajevni ljudski odbor Temnica; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje 1945-1952/ planiranje 1949-1951/ statistika 1950-1951/ volitve 1947-1950/ državljanske zadeve 1946-1951/ premoženjskopravne zadeve 1945-1951/ notranje zadeve 1948-1951/ delo in delovni odnosi 1949-1951/ lokalna proizvodnja 1949-1951/ kmetijstvo 1947-1951/ gozdarstvo 1948-1951/ obrt 1948-1950/ gostinstvo in turizem 1950/ trgovina in preskrba 1948-1951/ komunalne zadeve 1947-1951/ lokalni promet 1947-1951/ gradbene zadeve 1948-1951/ finance 1947-1952/ šolstvo, prosveta, kultura 1947-1951/ ljudsko zdravstvo 1948-1951/ socialno skrbstvo 1947-1952/ javna varnost 1947-1951/ vojaške zadeve 1948-1951/ razno 1945-1950/ spisovne evidence 1947-1950

Dostopnost