Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Šmartno (PANG 218)

1945-1952; 0.9 tm (9š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Šmartno; 1947: Krajevni ljudski odbor Šmartno; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1947-1950/ zapisniki o popisu vina in žganja 1951/ evidence davka za vinsko letino 1949-1950/ finančne evidence 1949-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1948-1952

Dostopnost