Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Šmarje (PANG 217)

1944-1952; 1.0 tm (10š 1k); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Šmarje; 1947: Krajevni ljudski odbor Šmarje; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1944-1951/ družinske pole 1946/ davčne evidence 1947-1951/ finančne evidence 1947-1951/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1945-1951

Dostopnost