Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Št. Vid, Podnanos (PANG 216)

1945-1952; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Št. Vid; 1947: Krajevni ljudski odbor Št. Vid; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1946-1951/ statistika 1945-1952/ volitve 1945-1950/ notranje zadeve 1945-1952/ državljanske zadeve 1945-1952/ premoženjskopravne zadeve 1945-1951/ delo in delovni odnosi 1945-1952/ kmetijstvo 1945-1951/ gozdarstvo 1945-1951/ obrt 1945-1951/ gostinstvo in turizem 1948, 1950/ trgovina in preskrba 1945-1951/ komunalne zadeve 1945-1950/ lokalni promet 1945-1952/ gradnja in obnova 1945-1951/ stanovanjske zadeve 1945-1949/ finance 1945-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1945-1952/ zdravstvo 1945-1952/ socialno skrbstvo 1945-1951/ javna varnost 1945-1952/ vojaške zadeve 1945-1952/ razno 1945-1950/ spisovne evidence 1945-1951

Dostopnost