Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Šempeter pri Gorici (PANG 215)

1945-1952; 1.9 tm (19š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Št. Peter (Šempeter); 1947: Krajevni ljudski odbor Št. Peter (Šempeter); 1948: Krajevni ljudski odbor Št. Peter pri Gorici (Šempeter pri Gorici); 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1947-1950/ statistika 1946-1951/ volitve 1945-1951/ državljanske zadeve 1945-1952/ premoženjskopravne zadeve 1945-1952/ notranje zadeve 1945-1952/ delo in delovni odnosi 1945-1952/ lokalna proizvodnja 1947-1952/ kmetijstvo 1945-1952/ gozdarstvo 1945-1952/ obrt 1947-1952/ gostinstvo in turizem 1945-1952/ trgovina in preskrba 1945-1952/ komunalne zadeve 1946-1952/ lokalni promet  1945-1952/ gradbene zadeve 1945-1952/ stanovanjske zadeve 1945-1952/ finance 1945-1952/ šolstvo, prosveta, kultura 1945-1952/ ljudsko zdravstvo 1945-1952/ socialno skrbstvo 1945-1952/ javna varnost 1946-1952/ vojaške zadeve 1945-1952/ razno 1945-1950/ spisovne evidence 1947-1952

Dostopnost