Skoči na vsebino

Krajevni ljudski odbor Srpenica (PANG 211)

1945-1952; 1.1 tm (10š 4k); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Srpenica; 1947: Krajevni ljudski odbor Srpenica; 1952: ukinitev

zapisniki sej/ popis prebivalstva 1945/ rojstna in mrliška matična knjiga, vpisnik matične knjige rojstev in smrti 1947-1952/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ evidence kmetijstva in preskrbe 1945-1951/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1945-1951

Dostopnost